Xe Ngọt Ngào

Xe Ngọt Ngào 

Tên: Xe Ngọt Ngào

Cấp Bậc: Xe C

Thông tin chi tiết : Đèn lớn, thiết kế nhóm Engine DDB, giúp xe có đủ hiệu quả thu hút ánh nhìn mà vẫn dẫn đầu trào lưu phục cổ