Xe Tân Thủ

Xe Tân Thủ 

Tên: Xe Tân Thủ

Cấp Bậc: Xe D

Thông tin chi tiết : Mẫu xe dành cho Racer mới, từng đạt giải thiết kế, tích hợp hệ thống hiện đại giúp động cơ ổn định và nhẹ nhàng.