Xe Tetris

Xe Tetris 

Tên: Xe Tetris

Cấp Bậc: Xe C

Thông tin chi tiết : Tetris sử dụng ngoại hình xe cổ-, giảm sức cản không khí đến mức nhỏ nhất, chạy nhanh như kiếm bay.