Xe Thích Khách

Xe Thích Khách 

Tên: Xe Thích Khách

Cấp Bậc: Xe C

Thông tin chi tiết : Thân xe dẹp, đuôi xe nghiêng, hai ống xả không theo quy tắc, chiếc xe này có bóng dáng của nhiều thiết kế phi hành.