Hướng Dẫn
Trong game
NẠP ĐỊNH MỨC X2 KIM CƯƠNG
NẠP BẤT KỲ NHẬN 1000 KIM CƯƠNG
Trong game
Thách Đấu Được Quà
CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO ĐÓN BÉ YÊU
Hướng Dẫn Tính Năng Sinh Con - Baby
NẠP 1 KIM CƯƠNG TẶNG 5000 COUPON DÀNH CHO RACER NẠP LẦN ĐẦU TRONG THÁNG 5
Trong game
Qua Map Nhận Quà "Hịn"
MỪNG ĐẠI LỄ TƯNG BỪNG ƯU ĐÃI NẠP