Hướng Dẫn
NẠP 1 KIM CƯƠNG NHẬN 1000 KIM CƯƠNG
Trong game
Tuần Thách Đấu (27/7 - 2/8/2020)
Trạm Tiếp Năng Lượng (27/7 - 2/8/2020)
Trong game
Ngôi Sao Bóng Đá Green
NẠP BẤT KỲ NHẬN XE B SPEED 89 DÀNH CHO RACER NẠP LẦN ĐẦU TRONG THÁNG 7
Trong game
NẠP HÔM NAY THƯỞNG X2
Đăng Nhập Nhận Xe A (17 - 19/7/2020)
Trong game
Tài Năng Bóng Đá (16 - 22/7/2020)