Hướng Dẫn
Trong game
Baby Ác Ma Thiên Thần trở lại
Trong game
Bộ sưu tập thời trang Halloween
Thứ 2 nhận miễn phí thời trang Trăng Bạc
Trạm tiếp năng lượng (25/10 - 31/10)
Tích nạp nhận Năng Lượng Cam (23 - 27/10)
Thời trang may mắn Huyền Thoại
Thách đấu cuối tuần (21/10 - 24/10)
Hoàn thành nhiệm vụ nhận Tất Phương