Hướng Dẫn
NẠP LẦN ĐẦU 1 KIM CƯƠNG TẠI PAY.ZING.VN - NHẬN XE A VĨNH VIỄN
Vận May Tinh Khôi (23/1 - 31/1/2021)
Trong game
Thân Công Báo Trăng Bạc
Trong game
Lái Xe A Miễn Phí thích mê ly
Tích nạp nhận thời trang mới
Nạp Tích Lũy Nhận Quà (19 - 24/1/2021)
Thời trang trở lại (18/1 - 24/1/2021)
Trong game
Phúc lợi xe S-Renault Optimus