Hướng Dẫn
Thời trang Trở Lại (19 - 25/10/2020)
Trong game
Phúc Lợi Thách Đấu
Trong game
Đua Xếp Hạng mùa S12
Trạm Tiếp Năng Lượng (19 - 25/10/2020)
Trong game
Vượt Map Mới Giành Quà Xịn
Trong game
Giải đấu ZINGSPEED QUEEN LEAGUE
Ong Vàng Sắc Bén (16 - 31/10/2020)
Trạm Phúc Lợi (15/10 - 1/11/2020)