Nội Dung

[Ghép Hình PET Nhận Người Tóc Vàng]

Thời gian: 01/06- 30/06

Hè này các Racer làm gì nào? Từ ngày 01/06 đến hết ngày 30/06, các Racer hãy vào đua cùng Quýt Nhỏ để nhận PET siêu hot nha!!!

Nhận Lông Vũ Đáng Yêu:

  •         Online 5 phút: Nhận ngay 1 Lông Vũ Đáng Yêu.
  •         Cho PET ăn 2 lần: Nhận ngay 1 Lông Vũ Đáng Yêu.
  •         Mang PET tham gia 2 trận đua bất kỳ: Nhận ngay 1 Lông Vũ Đáng Yêu.
  •         Vào vòng 2 Tẩu Thoát: Nhận ngay 1 Lông Vũ Đáng Yêu.

Những Lông Vũ Đáng Yêu sẽ thắp sáng được mảnh ghép. Với mỗi mảnh ghép được thắp sáng, các Racer sẽ được rút thưởng 1 lần. Sau khi thắp sáng tất cả các mảnh ghép, Racer  sẽ được nhận ngay PET Người Tóc Vàng.