Tham gia chơi ngay

Hoàn thành các Page là có ngay những vật phẩm thưởng cần thiết, các Racer đang ở đâu nè, đến nhanh chơi liền hoạt động Ong Vàng Sắc Bén để nhận về những niềm vui.

Hoạt động:ONG VÀNG SẮC BÉN

Thời gian diễn ra: 16/11 -> 20/12/2020

zingspeedmobile


Đội cổ vũ Ong Vàng Sắc Bén

 • Page 1 - Điểm danh mỗi ngày nhận quà
  • 16/11 - 13/12/2020: Mỗi ngày đăng nhập = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*1、Coupon*10 (reset mỗi ngày)
  • 14/12 - 20/12/2020: Mỗi ngày đăng nhập = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*2、Coupon*10 (reset mỗi ngày)
 • Page 2 - Thưởng chuyên cần
  • Đăng nhập 5 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*5、Coupon*100
  • Đăng nhập 10 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*10、Rương Kỹ Thuật [Nhỏ]*1、Coupon*150 (hạn 1 lần)
  • Đăng nhập 15 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*15、Rương Kỹ Thuật [Nhỏ]*2、Coupon*300 (hạn 1 lần)
  • Đăng nhập 20 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*30、Rương Kỹ Thuật [Trung]*1、Coupon*500 (hạn 1 lần)
  • Đăng nhập 25 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*50、Rương Kỹ Thuật [Trung]*2、Coupon*750 (hạn 1 lần)
  • Đăng nhập 30 ngày = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*80、Rương Kỹ Thuật [Lớn]*1、Coupon*1100 (hạn 1 lần)
 • Page 3 - Luyện tập mỗi ngày
  • 16/11 - 13/12/2020:
  • Mỗi ngày Đua 1 ván Đua Xếp Hạng = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*1、Điểm Kỹ Thuật*38 (reset mỗi ngày)
  • Mỗi ngày Đạt Top 3 trong Đua Xếp Hạng 1 lần = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*2 (reset mỗi ngày)
  • 14/12 - 20/12/2020:
  • Mỗi ngày cùng bạn bè tham gia 1 trận đua bất kỳ = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*1、Coupon*20 (reset mỗi ngày)
  • Đua 1 ván Đua Xếp Hạng = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*1、Điểm Kỹ Thuật*38 (reset mỗi ngày)
  • Đạt Top 3 trong Đua Xếp Hạng 1 lần = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*2 (reset mỗi ngày)
 • Page 4- Thử thách cực hạn
  • Đạt Top 3 Đấu Hạng 30 lần = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*20、Cầu Thủy Tinh*3 (hạn 1 lần)
  • Cùng bạn bè hoàn thành 30 trận thi đấu bất kỳ = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*20、Cầu Thủy Tinh*3 (hạn 1 lần)
  • Đạt Top 3 Đấu Hạng 60 lần = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*40、Cầu Thủy Tinh*6 (hạn 1 lần)
  • Cùng bạn bè hoàn thành 60 trận thi đấu bất kỳ = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*40、Cầu Thủy Tinh*6 (hạn 1 lần)
  • Đạt Top 3 Đấu Hạng 120 lần = Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*60、Cầu Thủy Tinh*9 (hạn 1 lần)
  • Đạt Top 3 Đấu Hạng 360 lần = phần thưởng*1 (hạn 1 lần)
 • Page 6 - Đổi (16/11 - 20/12/2020)
  • Vật phẩm*1 có thể đổi Phiếu Quà Đặc Biệt Ong Vàng Sắc Bén*100、Cầu Thủy Tinh*27 (hạn 1 lần)
 • Page 5 - Đầu Tư Sinh Lời
  • 16/11 - 22/11/2020: tích nạp 180 Kim Cương = Năng Lượng PET*3
  • 23/11 - 29/11/2020: tích nạp 180 Kim Cương = Cầu Thủy Tinh*6
  • 30/11 - 6/12/2020: ích nạp 180 Kim Cương = Năng Lượng Cam*2
  • 7/12 - 13/12/2020: tích nạp 180 Kim Cương = Năng Lượng Cam*1、Năng Lượng PET*2、Cầu Thủy Tinh*3
  • 14/12 - 20/12/2020: tích nạp 180 Kim Cương = Năng Lượng Cam*1、Năng Lượng PET*2、Cầu Thủy Tinh*3

ZINGSPEED MOBILE - GAME ĐUA XE 3D ĐỈNH CAO TRÊN DI ĐỘNG
Tải game đua ngay:
https://zpm.onelink.me/YclB/FP
Website:
https://zingspeedm.vn/
Nạp nhanh duy nhất tại:
https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/zsm
Subscribe Youtube tại:
https://www.youtube.com/channel/UCAlmosB2vABKKjpKN4_R4qQ…
Gia nhập Group Cộng Đồng:
https://www.facebook.com/groups/zingspeedmobile.vng/
Chăm sóc khách hàng:
https://hotro.zing.vn/ - 1900 561 558