Lịch Đấu

 • Vận động viên

  Phùng Ngọc Thạch

  • Họ & Tên: Phùng Ngọc Thạch
  • Tên Thi Đấu: 036_ThạchPN
  • Bậc xếp hạng S3: Huyền Thoại
  • Khu vực: Miền Trung
 • Vận động viên

  Trần Văn Duẩn

  • Họ & Tên: Trần Văn Duẩn
  • Tên Thi Đấu: 047_DuẩnTV
  • Bậc xếp hạng S3: Siêu Đẳng
  • Khu vực: Miền Trung
 • Vận động viên

  Phạm Nhật Hào

  • Họ & Tên: Phạm Nhật Hào
  • Tên Thi Đấu: 066_HàoPN
  • Bậc xếp hạng S3: Huyền Thoại
  • Khu vực: Miền Nam
 • Vận động viên

  Phan Thanh Lâm

  • Họ & Tên: Phan Thanh Lâm
  • Tên Thi Đấu: 079_LâmPT
  • Bậc xếp hạng S3: Siêu Đẳng
  • Khu vực: Miền Nam
 • Vận động viên

  Nguyễn Đỗ Tiến Anh

  • Họ & Tên: Nguyễn Đỗ Tiến Anh
  • Tên Thi Đấu: 070_AnhNĐT
  • Bậc xếp hạng S3: Siêu Đẳng
  • Khu vực: Miền Nam
========================================================================

Danh Sách Vận Động Viên Tham Gia Vòng Chung Kết


26 VĐV Khu Vực Miền Bắc


------------------------------------------------------------------------------------------
20 VĐV Khu Vực Miền Trung
-------------------------------------------------------------------------
30 VĐV Khu Vực Miền Nam